ΦΕΚ 128/Δ/22.03.2019

  • 27 Μαρτίου 2019

Απόφ. 165

Προσδιορισμός χρήσης γης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 446 του ΚΒΠΝ (Δ’ 580/1999), ακινήτου του Υπ.Α.Α.Τ. έκτασης 3568,43 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αμπελούζου Δ. Γόρτυνας του Ν. Ηρακλείου, για κοινωφελή σκοπό (εγκαταστάσεις ύδρευσης οικισμού Μητρόπολης).(7)

Επιστροφή