ΦΕΚ 125/Δ/22.03.2019

  • 27 Μαρτίου 2019

Απόφ. 29387/440

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης, στο Ο.Τ. 351 Α.(2)

Επιστροφή