ΦΕΚ 117/Δ/22.03.2019

  • 27 Μαρτίου 2019

Απόφ. 12043

Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην περιοχή «Καλιδονύχι» Δήμου Κέας νήσου Κέας Νομού Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή