ΦΕΚ 1021/Β/27.03.2019

  • 27 Μαρτίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882

Επαναπροσδιορισμός κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, καθορισμός των Τιμών Αναφοράς σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 και καθορισμός του Επιτοκίου Αναγωγής των κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016.(2)

Επιστροφή