ΦΕΚ 132/Δ/28.03.2019

  • 28 Μαρτίου 2019

Απόφ. 146/2019

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του ν. 2882/2001 για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης συνολικού εμβαδού 278.103,70 τμ για την κατασκευή της ΜΕΑ – ΧΥΤΥ της ΠΕ Αρκαδίας, που αποτελεί τμήμα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ».(1)

Επιστροφή