ΦΕΚ 131/Δ/28.03.2019

  • 28 Μαρτίου 2019

Απόφ. 147/2019

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του ν. 2882/2001 για την απόκτηση της αναγκαίας έκτασης συνολικού εμβαδού 91.050,96 τ.μ. για την κατασκευή της MEA - ΧΥΤΥ της ΠΕ Λακωνίας, που αποτελεί τμήμα του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΣΔΙΤ. (1)

Επιστροφή