ΦΕΚ 1076/Β/01.04.2019

  • 01 Απριλίου 2019

Απόφ. 35731

Τροποποίηση της 108030/12.10.2018 (Β΄ 4764) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Συνέργειες και Δικτυώσεις" του α.ν. 4399/2016».(2)

Επιστροφή