ΦΕΚ 138/Δ/02.04.2019

  • 03 Απριλίου 2019

Απόφ. Π.Δ.26-02-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης (ν. Θεσσαλονίκης) με άρση απαλλοτρίωσης και καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης. (1)

Επιστροφή