ΦΕΚ 138/Δ/02.04.2019

  • 03 Απριλίου 2019

Απόφ. Π.Δ.27-02-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Ρεθύμνου του ομώνυμου Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου Νομού Ρεθύμνης για τη δημιουργία χώρων Διοίκησης και Εκκλησίας, κατάργηση οδού και έγκριση νέας οδού και πεζοδρόμου, κατάργηση και επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.(2)

Επιστροφή