ΦΕΚ 138/Δ/02.04.2019

  • 03 Απριλίου 2019

Απόφ. Π.Δ.19-02-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του Ο.Τ. 251 της Δημοτικής Ενότητας Βούλας, του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης με άρση απαλλοτρίωσης, επιβολή προκηπίου και καθορισμός χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης.(3)

Επιστροφή