ΦΕΚ 136/Δ/02.04.2019

  • 04 Απριλίου 2019

Απόφ. 1093

Ανανέωση εφαρμογής του άρθρου 3 του π.δ. 209/1998 απαγόρευσης έκδοσης οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιρίων και εκτέλεση οικοδομικών εργασιών εντός της ζώνης διέλευσης της εθνικής οδού Ε.Ο. Τρικάλων-Άρτας: Τμήμα οδού από Δακτύλιο Τρικάλων έως και τη γέφυρα Πηνειού.(2)

Επιστροφή