ΦΕΚ 134/Δ/02.04.2019

  • 04 Απριλίου 2019

Απόφ. 741

Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1202 της συνοικίας Νεάπολης της Δ.Ε. Βόλου του Ενιαίου Δήμου Βόλου. (1)

Επιστροφή