ΦΕΚ 1125/Β/04.04.2019

  • 04 Απριλίου 2019

Απόφ. Α.1107

Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 για το φορολογικό έτος 2018.(3)

Επιστροφή