ΦΕΚ 152/Δ/05.04.2019

  • 08 Απριλίου 2019

Απόφ. Δ19/οικ.852/Φ.ΕΥ.ΤΡ.ΚΥ

Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών για το ρέμα Ευκαρπίας στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο: «Διευθέτηση-οριοθέτηση ρεμάτων εντός των ορίων των Δήμων Ευκαρπίας, Τριανδρίας και Πυλαίας Θεσσαλονίκης».(1)

Επιστροφή