ΦΕΚ 150/Δ/05.04.2019

  • 08 Απριλίου 2019

Απόφ. 16406

Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή ζώνη από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου έως το Κτίριο του Έλλη, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου. (1)

Επιστροφή