ΦΕΚ 148/Δ/05.04.2019

  • 08 Απριλίου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/22541/317

Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Αγρινίου, στο Ο.Τ.113Α,Δ. Αγρινίου.(2)

Επιστροφή