ΦΕΚ 145/Δ/05.04.2019

  • 08 Απριλίου 2019

Απόφ. 16147/1634

Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Ο.Τ. 371 Παλιό Λιμάνι» του Δήμου Σπετσών της Π.Ε. Νήσων.(1)

Επιστροφή