ΦΕΚ 1160/Β/08.04.2019

  • 08 Απριλίου 2019

Απόφ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283

Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες. (1)

Επιστροφή