ΦΕΚ 1146/Β/05.04.2019

  • 08 Απριλίου 2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 12066πε/Α325

Τροποποίηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ./5320/2016/Α325/ 09.02.2017 (Β΄ 637) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Θεσσαλονίκης, τις πλημμύρες της 8ης, 9ης και 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης και Τρικάλων και την πλημμύρα της 10ης Σεπτεμβρίου 2016 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας».(2)

Επιστροφή