ΦΕΚ 1146/Β/05.04.2019

  • 08 Απριλίου 2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12346πε/Α325

Συμπλήρωση της με αριθ. Υ.Α.Σ. 6425/Α32/25.9.2009 (Β’ 2080) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2009 σε περιοχές της Π.Ε. Ευβοίας».(1)

Επιστροφή