ΦΕΚ 1131/Β/05.04.2019

  • 08 Απριλίου 2019

Απόφ. ΔΔΟ/α/96027/1395/Φ1

Άρση αμφισβητήσεων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Ηλεκτρονικού Προσδιορισμού Κόστους της Διεύθυνσης Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων.(2)

Επιστροφή