ΦΕΚ 155/Δ/08.04.2019

  • 09 Απριλίου 2019

Απόφ. 34834

Αναγνώριση οδού έκτος σχεδίου ως προϋφιστάμενης του έτους 1923.(3)

Επιστροφή