ΦΕΚ 164/Δ/10.04.2019

  • 11 Απριλίου 2019

Απόφ. 208/11542

Τροποποίηση - Διόρθωση οριογραμμής καείσας έκτασης που κηρύχθηκε ως αναδασωτέα με την 5812/23-11-2007 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Φ.Ε.Κ. 664/τ.Δ΄/14-12-2007) έκτασης συνολικού εμβαδού 152.140.634,58, όπως συμπληρώθηκε με την 4327/261985/15-12-2014 απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.ΣΤΕ. (ΑΔΑ:Ψ4ΒΑΟΡ10-8Λ9) (Φ.Ε.Κ. 599/τ.Δ΄/31-12-2014) απόφαση του στις θέσεις Γαία Μακρυχώρι Παραμερίτες Παρθένι» περιφέρειας Δ.Δ. Μακρυχωρίου, Παραμεριτών, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Λουκά, Τραχηλίου κ.λπ., Δήμων Ταμυνέων, Αυλώνος και Κονιστρών Νομού Ευβοίας», για έκταση εμβαδού 136.618,00 στρεμμάτων. (1)

Επιστροφή