ΦΕΚ 1226/Β/11.04.2019

  • 11 Απριλίου 2019

Απόφ. 735

Τροποποίηση απόφασης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με α.π. οικ. 2710/27.11.2018 (ΦΕΚ 5448/Β΄/5.12.2018) περί «Ορισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» και Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης Πράξης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ».(1)

Επιστροφή