ΦΕΚ 1224/Β/11.04.2019

  • 11 Απριλίου 2019

Απόφ. 18168/2724

Σύσταση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. (3)

Επιστροφή