ΦΕΚ 1220/Β/11.04.2019

  • 11 Απριλίου 2019

Απόφ. 3122.1-Τ08/20892/2019

Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την μελέτη και κατασκευή του έργου: «Επέκταση-Βελτίωση Λιμένα Μαθρακίου Κέρκυρας».(2)

Επιστροφή