ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019

  • 08 Μαΐου 2019

Απόφ. 4610

Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή