ΦΕΚ 1047/Β/29.03.2019

  • 01 Απριλίου 2019

Απόφ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466

Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα. (1)

Επιστροφή