ΦΕΚ 730/Β/04.03.2019

  • 04 Μαρτίου 2019

Απόφ. 16973

Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ν. Χανίων (ΤΑΕΦΚ Ν. ΧΑΝΙΩΝ). (1)

Επιστροφή