ΦΕΚ 103/Δ/06.03.2019

  • 06 Μαρτίου 2019

Απόφ. 104585(299)

Καθορισμός Ειδικών Όρων και Περιορισμών Δόμησης στο χώρο Σχολείου Λυκείου του Ο.Τ.1037 της Δημοτικής Κοινότητας Πολίχνης, του Δήμου Παύλου Μελά.(2)

Επιστροφή