ΦΕΚ 96/Δ/06.03.2019

  • 07 Μαρτίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 19-02-19

Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του χώρου σχολείου που περικλείεται από τις οδούς Καισαρείας - Καλλιπόλεως - Δορυλαίου - ανώνυμου πεζοδρόμου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Ν. Θεσσαλονίκης).(1)

Επιστροφή