ΦΕΚ 95/Δ/06.03.2019

  • 07 Μαρτίου 2019

Απόφ. Π.Δ. 13-02-19

Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιώς (Νομός Αττικής) στην Ακτή Δηλαβέρη, επιβολή προκηπίου και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης. (1)

Επιστροφή