ΦΕΚ 40/Α/04.03.2019

  • 04 Μαρτίου 2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ 4599

Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις.(1)

Επιστροφή