ΦΕΚ 580/Β/25.02.2019

  • 26 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΑΤΝΣΥ/οικ. 37

Τροποποίηση της κοινής απόφασης με αριθμό 80855/5439/6-8-1992 των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με τίτλο «Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β’ 573), όπως ισχύει.(4)

Επιστροφή