ΦΕΚ 573/Β/25.02.2019

  • 26 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 1090

1η τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 13215/ 30-11-2017(Β΄ 4285): Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.(1)

Επιστροφή