ΦΕΚ 70/Δ/26.02.2019

  • 27 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/22545/318

Μη Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Αγρινίου στο Ο.Τ.240.(1)

Επιστροφή