ΦΕΚ 35/Α/28.02.2019

  • 28 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ 4597

Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.(1)

Επιστροφή