ΦΕΚ 55/Δ/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/624/Φ.270

Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της Νότιας Παράκαμψης Δράμας από τη συμβολή της με την υφιστάμενη Εθνική Οδό (12) Δράμας - Σερρών μέχρι τη συμβολή της με την υφιστάμενη Εθνική Οδό (12) Δράμας - Καβάλας, μήκους περίπου 12.000 m, ως Εθνικής Οδού του Δευτερεύοντος Δικτύου.(1)

Επιστροφή