ΦΕΚ 54/Δ/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 16975

Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στη θέση από «Ξηροπήγαδο έως Λιλέϊκα» Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Π.Ε. Αρκαδίας.(1)

Επιστροφή