ΦΕΚ 53/Δ/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 5175

Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-3-2011) ως ισχύει, εντός των ορίων του οικισμού «Χώρας Άνδρου» της Δ.Κ. Άνδρου στη περιοχή «Ανεμόμυλοι» Δήμου Άνδρου, νήσου Άνδρου Ν. Κυκλάδων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.(1)

Επιστροφή