ΦΕΚ 53/Δ/22.02.2019

  • 25 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 20526

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας και τροποποίηση σχεδίου πόλεως ακινήτου το οποίο βρίσκεται στα Κ.Χ. 1080 και 1081 της Πολεοδομική Ενότητας Χαλέπα του Δ. Χανίων, σε συμμόρφωση της υπ' αρ. 186/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Χανίων.(2)

Επιστροφή