ΦΕΚ 42/Δ/19.02.2019

  • 20 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 270247/2018

Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφισταμένης 1923.(2)

Επιστροφή