ΦΕΚ 489/Β/19.02.2019

  • 20 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 5406

Έγκριση καθορισμού λατομικών περιοχών στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.(7)

Επιστροφή