ΦΕΚ 33/Δ/15.02.2019

  • 19 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 626196(2167)

Άρση και επανεπιβολή χαρακτηρισμού για τη διάνοιξη τμήματος της οδού Βάκχου μεταξύ των οδών Προμηθέως και Οδυσσέως (φερόμενης ιδιοκτησίας Ελπίδας Μόζα κ.λπ.) κατόπιν της αριθμ. 2046/2005 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.(1)

Επιστροφή