ΦΕΚ 26/Δ/15.02.2019

  • 19 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 19731/201916

Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού που είχε οριστικοποιηθεί με την αριθμ. 14008/132512/04-09-2018 (ΦΕΚ 383/Δ’/2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας και καθορισμός για πρώτη φορά της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού σε τμήμα αυτού καθώς και εν μέρει επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας που είχαν καθοριστεί με την αριθμ. 8171/80898/19.06.2013 (ΦΕΚ 344/τ.Δ΄/ 05.07.2013)απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας στην περιοχή Πλατάνας, Δ.Κ Κύμης, Δήμου Κύμης - Αλιβερίου, Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στο εντός σχεδίου πόλης τμήμα και στο εντός ορίων οικισμού που εκτείνεται εκατέρωθεν του σχεδίου, λόγω εμφιλοχώρησης σφάλματος.(1)

Επιστροφή