ΦΕΚ 30/Δ/15.02.2019

  • 18 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. 211/14261

Τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. οικ. 20/1219/4-1-2017 απόφασης: «επικύρωση καθορισμού οριογραμμών α) τμήματος της νέας κοίτης Σπερχειού, β) τμήματος της τάφρου Λαμίας και γ) τμήματος του χειμάρρου Ξηριά Δήμου Λαμιέων, Π.Ε. Φθιώτιδας».(1)

Επιστροφή