ΦΕΚ 408/Β/14.02.2019

  • 18 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/6949/72

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας για το χαρακτηρισμό μιας ανακαίνισης ως ριζικής.(4)

Επιστροφή