ΦΕΚ 353/Β/11.02.2019

  • 11 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. Α.1041

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2018, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.(1)

Επιστροφή