ΦΕΚ 382/Β/12.02.2019

  • 12 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. Α. 1049

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση σεισμού την 26.10.2018 στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. (3)

Επιστροφή