ΦΕΚ 24/Δ/13.02.2019

  • 14 Φεβρουαρίου 2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/30802/21087/533/255

Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου για την προστασία του Σπηλαίου Μαρώνειας, Δ.Ε. Μαρώνειας, Δήμου Μαρώνειας - Σαπών, Π.Ε. Ροδόπης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.(2)

Επιστροφή